Rehoľa piaristov

Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.